PRODUCTION

Als productiemanager is continu verbeteren ongetwijfeld één van uw KPI's. Uw uitdaging als manager bestaat erin om te ontdekken waar het meeste succes kan worden geboekt.

dashboard production

Volg op, bespaar en verbeter de kwaliteit.

Om een correct beeld te krijgen van productieverlies is een betrouwbaar registratieprogramma onmisbaar.

Traditionele rendementsberekeningen geven het verbeterpotentieel niet weer.

ACTWARE Productie leest machinedata, vergelijkt resultaten met productieplanning en illustreert waar en waarom productieverlies is opgetreden.

Analyse van correcte en betrouwbare data biedt de mogelijkheid om de juiste beslissingen te nemen, op weg naar een succesverhaal.

Software features:

actware production features

Bepaal het verbeterpotentiëel van uw productieafdeling

Hoe lager het resultaat, hoe hoger het potentiëel om efficiëntie te verbeteren. Echter als u nu reeds tevreden bent met het resultaat, dan is één van uw KPI's wellicht om dit resultaat aan te houden. Productieparameters en grondstoffen durven al eens te wijzigen en machines verouderen.

Om topprestaties te bereiken is kennis en de berekening van de algemene productie-efficiëntie essentieel.

ANALYSE VAN HET PRODUCTIEPROCES

Laptop met OEE en paretografiek

Beschikbaarheid

Tijdsregistratie van de operator-beschikbaarheid, omsteltijden en technische storingen.

Performantie

Korte productiestops, snelheidsmetingen en snelheidsverliesberekening.

Kwaliteit

Rework en scrapregistratie.

Operator dashboard

De operator beschikt over een duidelijk dashboard waarbij productiegegevens en realtime productieparameters worden gevisualiseerd.

Standaard rapporten

Teamleaders, productiemanagers en operatoren hebben de mogelijkheid om time-based geralateerde rapporten te raadplegen vanuit het productiedomein.

Geavanceerde rapporten

Voor CI ingenieurs raden we ACTWARE report aan, een add-on die over alle flexibiliteit beschikt met directe databasetoegang.

Plan van aanpak

Elk bedrijf werkt op een andere manier en elke machine is verschillend. Daarom is een plug & play pakket een utopie. Een correcte inventarisatie en technische analyse is vereist bij de integratie van een OEE pakket. Dit aspect beschouwen wij als de voorstudie van het project. Bij de voorstudie wordt nagegaan op welke manier data uit de machine kan gehaald worden en met welke databronnen het pakket kan communiceren. Sommige machines beschikken over een communicatiepoort, andere niet en vereisen de installatie van specifieke sensoren, afhankelijk van de toepassing. Onze technische kennis van machinebouw is hierbij onontbeerlijk.